V dnešní době většina porodnic nabízí těhotným ženám předporodní kurzy. Tyto kurzy však mívají různou úroveň co do rozsahu a obsahu poskytovaných informací. Obvykle se pod nabídkou předporodního kurzu skrývají krátká (nejčastěji dvouhodinová) setkání, na kterých se účastnice dozvědí nejnutnější informace vztažené k té konkrétní porodnici. Podávané informace mají spíše organizační charakter, jako např. co si máte vzít sebou do porodnice, kde máte zazvonit, až přijedete k porodu, jakým způsobem si vyřídíte úřední záležitosti spojené s narozením dítěte (matrika) apod. Těhotenství a porodu bývá věnováno málo času a výklad zahrnuje jen ty nejobecnější informace.

Ivana Königsmarková 3  
© Morula,  Powered by @.