Rozhodly jsme se točit film o porodech – a ten je v naší zemi neodmyslitelně spojený s porodnicí. Zdálo se nám proto přirozené navštívit porodnice, natočit místa, kde se rodí, i způsob, jak se tam rodí, mluvit s lékaři, porodními asistentkami i rodičkami. Začaly jsme u pražských porodnic, které jsme považovaly za prototyp a vzor ostatních českých porodnic. Chtěly jsme se dozvědět, jestli jde spíše o moderní lékařská pracoviště s celosvětově uznávanými vynikajícími výsledky a vstřícným přístupem k rodícím ženám, nebo o nepřívětivá a zastaralá nemocniční zařízení, kde se žena mění v lepším případě v pasivní pacientku a v horším případě v nesvéprávný kus masa – neboť obě tyto charakteristiky lze při různých příležitostech na adresu zdejších porodnic zaslechnout.

        Oslovily jsme prakticky všechny pražské porodnice – a většina nám odpověděla. A pak nás čekalo spletité vyjednávání na několika frontách s velmi různorodými výsledky. Žádaly jsme o povolení natočit, jak se v dané porodnici rodí, tedy celý průběh porodu, nebo popřípadě alespoň prostory, kde se rodí, nejlépe s odborným doprovodem lékaře či porodní asistentky. To nám některé porodnice nakonec umožnily a my jim za to velmi děkujeme. Pro jiné však nebylo přípustné ani to, a tak jsme slevovaly dál až někam k jednomu záběru porodního sálu, ovšem i pak často bez výsledku.

        Neočekávaly jsme automatickou intenzívní spolupráci ze strany porodnic, ať už proto, že víme, jak jsou zdravotníci přetíženi prací a zodpovědností, nebo proto, že jsme o povolení k natáčení žádaly z ne právě autoritativní pozice studentek FAMU. Přesto nás překvapilo, jak bylo vyjednávání s některými z porodnic zdlouhavé a matoucí. Nepotýkaly jsme se s výslovným nesouhlasem, ale s několikaměsíčními průtahy, oddalovanými rozhodnutími a neodůvodněným zamítnutím navzdory průběžnému ujišťování ze strany porodnic, že vše je na dobré cestě. Dojem kafkovsky neproniknutelného světa, jakým na nás některé porodnice působily, by patrně nevznikl, kdyby s námi jiné, převážně mimopražské porodnice, nejednaly v kontrastu k tomu věcně, otevřeně, rychle a většinou i vstřícně. V důsledku toho je možné se o některých porodnicích dozvědět se na těchto stránkách jen nepřímo, z výpovědí žen, které tam rodily, nebo zdravotníků, kteří tam pracovali.


porodnice
porodni dum
Jozef Záhumenský 7 FN Vinohrady
Thomayerova Adam Houska 3
Brno Obilní trh  
© Morula,  Powered by @.